BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0534/16 29/03/2021 Acomiadament disciplinari injustificat (falta molt greu, actuació deslleial) (4000256/2015)
0384/20 29/03/2021 Demanda per acomiadament injustificat (1000005/2015)
0345/20 29/03/2021 Responsabilitat extracontractual a conseqüència accident de trànsit (6000539/2017)
0342/19 29/03/2021 EXEQUÀTUR reclamació de quantitat
0336/20 29/03/2021 Acomiadament injustificat; incompliment horaris laborals (4000364/2017)
0280/20 29/03/2021 Demanda de divorci i mesures paternofilials; pensió d'aliments i despeses extraordinàries, costes judicials (7000740/2014)
0275/20 29/03/2021 Reclamació a conseqüència de sinistre per filtracions d'aigua en local comercial (7000268/2017)
0234/20 29/03/2021 Demanda de modificació de mesures paternofilials (custòdia compartida, despeses extraordinàries, pensió d'aliments, contacte intersetmanal, modalitats de l'execució en temps de crisi sanitària) (2000497/2018)
0217/20 29/03/2021 Negligència per no haver assegurat que portava cinturó de seguretat; teoria del risc (6000043/2019)
0203/20 29/03/2021 Reclamació de quantitat derivada d'un reconeixement de deute (7000159/2015)
0007/21 29/03/2021 Acomiadament injustificat (3000421/2019)
0002/21 29/03/2021 Protecció d'acomiadament continguda article 113.1CRL (1000175/2017)
A382/19 29/03/2021 INADMISSIO INCIDENT DE NUL·LITAT per extemporani i argument nou (1000279/2018)
A378/20 29/03/2021 Règim de contactes amb avi, tieta i cosins paterns; recurs inadmissible (7000085/2020)
A353/20 29/03/2021 Modificació de mesures (dret de pernocta) per pèrdua de domicili del progenitor (2000011/2017)
A341/20 29/03/2021 Aplanament; costes judicials matèria familiar (5000449/2020)
A333/20 29/03/2021 Adopció de mesures urgents en base article 23 de la llei 1/2015 per eradicació de la violència de gènere i la violència domèstica (2000026/2020)
A297/20 29/03/2021 Mesures paternofilials ; interès superior del menor (1000010/2020)
A211/20 29/03/2021 Excepció de cosa jutjada; inadmissibilitat (6000501/2018)
A205/20 29/03/2021 Liquidació d'interessos de descobert (7000021/2017)