BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000179/2017 28/03/2018 ACTES SEXUALS SENSE CONSENTIMENT
P-004/2017 27/03/2018 Ple
0490/17 27/03/2018 Responsabilitat d'un sinistre (1000893/2011)
0488/17 27/03/2018 Honoraris arquitecte (3000062/2017)
0470/17 27/03/2018 Laboral-futbolista-perjudici complementari (3000335/2016)
0464/17 27/03/2018 Custòdia compartida progenitor processat penalment (7001864/2013)
0461/17 27/03/2018 Regles accident rotonda, concepte temeritat i mala fe costes (7000334/2017)
0458/17 27/03/2018 Règim de visites i pensió d'aliments (5000388/2016)
0447/17 27/03/2018 Assegurances filtracions aigua (6000452/2016)
0439/17 27/03/2018 Accident de circulació (7900041/2014)
0438/17 27/03/2018 Custòdia compartida no + objectes personals (4000043/2017)
0433/17 27/03/2018 Accident esquí culpa exclusiva estació (6000492/2016)
0430/17 27/03/2018 Reclamació de quantitat - Passivitat probatòria (3000486/2016)
0429/17 27/03/2018 Liquidació obres abandonament injustificat obra indemnització per danys i perjudicis (3000491/2016)
0413/17 27/03/2018 Liquidació obres (3000146/2016)
0412/17 27/03/2018 Préstec civil i no mercantil - Prescripció - Competència tribunals andorrans (6100373/2012)
0410/17 27/03/2018 Responsabilitat contractual agència de viatges (7900107/2014)
0342/17 27/03/2018 Reclamació per vicis constructius - Prescripció - Costes (6100081/2013)
0309/17 27/03/2018 Propietat horitzontal despeses de comunitat caducitat de l'acció (1100646/2012)
0290/17 27/03/2018 Nul·litat parcial contracte de compravenda - valoració prova - costes en cas acumulació (2100475/2013)