BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0000001/2016 - 4900009/2014 12/10/2017 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
0060/17 28/09/2017 IMMIGRACIÓ Denegació d’autorització de residència per reagrupament familiar (1000102/2016)
0138/16 28/09/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Alta mèdica: malaltia consolidada. Invalidesa per malaltia. La decisió sobre l’alta mèdica requereix pronunciar-se sobre si hi ha dret a una pensió d’invalidesa. PROCÉS CONTENCIÓS. Congruència de la demanda amb el recurs administratiu previ (1000019/2015)
0004/17 28/09/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per malaltia. La decisió sobre l’alta mèdica requereix pronunciar-se sobre si hi ha dret a una pensió d’invalidesa. PROCÉS CONTENCIÓS. Congruència de la demanda amb el recurs administratiu previ (2000008/2016)
A107/16 28/09/2017 INCIDENT DE NUL.LITAT No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència (1300064/2014)
A129/16 28/09/2017 INCIDENT DE NUL.LITAT No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència (1100030/2014)
A017/17 28/09/2017 COSTES PROCESSALS. Desistiment de la demanda. Criteri de la temeritat o mala fe (2000118/2015)
A132/16 28/09/2017 COSTES PROCESSALS. Criteri de la temeritat o mala fe. No procedeix la condemna automàtica en cas de desistiment de la demanda (2000112/2015)
A136/16 28/09/2017 INCIDENT DE NUL.LITAT Dret a la jurisdicció. Es reprodueixen les al.legacions ja examinades en la sentència. Jubilació anticipada de funcionaris (1000003/2016).
A116/16 28/09/2017 INCIDENT DE NUL.LITAT No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Afiliació a la CASS per realitzar una activitat per compte propi (2000104/2015)
0493/16 28/09/2017 Arrendament - Reclamació perjudicis arrendador contra tercers per resolució de contracte anticipada (3100381-2012)
0479/16 28/09/2017 Danys per aigua en una terrassa - Responsabilitat - Assegurances (1100119-2014)
0152/17 28/09/2017 **** (3001447-2013)
0119/17 28/09/2017 ****(2000507-2012)
0097/17 28/09/2017 **** (6100394-2014)
0045/17 25/09/2017 DELICTE MAJOR DE TRÀFIC DE PRODUCTE ESTUPEFAENT COCAÏNA (6000033/2017)
A043/17 25/09/2017 PROCEDIMENT D'EXTRADICIÓ. Delicte continuat d'agressió sexual. (6000058/2017)
6000006/2017 21/09/2017 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
6000177/2016 21/09/2017 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
6000092/2016 21/09/2017 LESIONS DOLOSES - AMENACES NO CONDICIONALS